Keila Lasteaiad


Ürituste plaan

Keila Lasteaed Vikerkaar ürituste kava 2021/2022 õa

 

Õppeaasta teema: Õues uurin, avastan ja märkan, suur huvi minus tärkab!
Läbi jutu kasvab maailm minus ruttu!

TEL-i moto: Mäng on väikese lapse maailm.
Lugemispesa moto: Raamatulaps kasvab koos raamatuga.

Õppekasvatustöö eesmärgid: 

  1. Laps tunneb huvi teda ümbritseva looduse vastu, loob läbi avastamise seoseid ja tunneb rõõmu õues õppimisest.
  2. Raamatuid lugedes, pilte vaadeldes, lugusid jutustades vallandub/avaldub lapse loovus ja fantaasiamaailm, rikastub kõne ning kasvab enesekindlus/eneseteadlikkus.
  3. Toetudes põhiväärtustele ja traditsioonidele seilame julgelt nii toas kui õues innovaatilistes digimaailma võimalustes. 
Ürituste plaan uueneb peagi!
Vikerkaare maja

Toimumise aeg / kuu juhtlause

Üritus / sündmus / koht

Sipsiku maja

Toimumise aeg / kuu juhtlause

Üritus / sündmus / koht


UA-155.561.421-1