Keila Lasteaiad

Lasteaiakohtade järjekord


Lapse saab lasteaia järjekorda panna Keila linna haridusteenuste haldamise süsteemis  ARNO.

Kui teil tekib küsimusi lasteaia järjekorra kohta, siis palun helistage 6 790 709 või saatke e-kiri haridusnõunikule Terje Rämmel: terje.rammel@keila.ee

Lasteaiakohtade komplekteerimine

Linnavalitsus komplekteerib lasteaiakohad Keila linnavalitsuse 10.01.2019 määruse nr 1 „Keila linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ alusel munitsipaallasteaedades ja linnale eralasteaia poolt eraldatud kohad.
Linnavalitsus sõlmib igaks õppeaastaks kokkuleppe kohtade arvu suuruse ja hinna kohta eralasteaedadega.
Lapsevanemad, kes vastavad 10.01.2019 määruse nr 1 nõuetele, tasuvad Keila linnavolikogu 24.04.2018 määruse nr 6 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine“ kohaselt eralasteaias Rukkilill koha kasutamise eest nagu munitsipaallasteaias, seda ka juhul, kui nad on koha saanud väljaspool põhikomplekteerimist.UA-155.561.421-1