Keila Lasteaiad

Info ja uudised


24-26.01.2024. Õpetajate toetusstreigi ajal on lasteaed Vikerkaar avatud tavapäraselt , kuid vähendatud koosseisus.

Keila Lasteaed Miki toetusstreigis ei osale. Südames ja mõtetes oleme õpetajatega.

*****************

Keila Linnavalitsus hakkas tegema koostööd Maksehäireregistriga.
Keila Linnavalitsus on sõlminud koostöölepingu Creditinfo Eesti AS-iga. Lepinguga võetakse kasutusele maksehäireregistri andmebaas www.e-krediidiinfo.ee, kuhu edastatakse tähtajaks laekumata arved, mis on vähemalt summas 30 eurot ja tasumata enam kui 60 päeva.
Maksehäireregistri kasutuselevõtuga soovib Keila Linnavalitsus ennetada võlasummade kasvamist ja kiirendada võlgade tasumist.
Samuti jätkame enam kui 90 päeva tasumata arvete edastamist inkassofirmale.
Makseraskustesse sattumisel palume koheselt ühendust võtta Keila sotsiaaltööspetsialistiga, et selgitada välja abivajadus ja toetuse saamise tingimustele vastavusel leida sobiv lahendus olemasolevate toetuste seast. Rohkem infot ja kontaktid leiate Keila linna kodulehelt: Sotsiaaltoetused
Täname kõiki, kes õigeaegselt arved tasuvad!

*****************

VAJALIKUD LINGID:
eLasteaed Eliis
Keila linna haridusteenuste haldamise süsteem ARNO
Keila Lasteleht
Arvelduste keskkond Bill.me

Lapsevanematele:

Keila Linnavalitsus

Haridus - ja Teadusministeerium

Eesti Lastevanemate Liit

Koolieelse lasteasutuse seadus 

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutses tervise edendamisele ja päevakavale

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava 

Pedagoogidele:

Haridus, õpetajateleht 

Lastele:

Hea Laps

Lastekas.ee

Delfi Täheke


UA-155.561.421-1