Keila Lasteaiad

Info ja uudised

Info Ukraina sõjapõgenike kohta (täieneb jooksvalt)
****************************
Keila Lasteaed Miki ootab oma lasteaiaperre:
ÕPETAJAT erivajadustega laste rühma. 1,0 kohta, tööleping alates 1.september 2022
ÕPETAJAT 1,0 kohta, tööleping alates 1.september 2022
LOGOPEEDI 1,0 kohta, tööleping alates 1.august 2022 ( lapsepuhkuse asendus)
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 3.juuniks 2022 aadressile miki@keilalasteaiad.ee
Info telefonil 5052184
****************************
Oktoobrist 2021 kuni maini 2022 viidi läbi lasteaedade lapsevanematele ja töötajatele tasuta koolitussari Teadlik vanem = õnnelik laps
Loengud on järele vaadatavad kuni augustini 2022.
Koolituse infoleht
Esimese koolituse salvestus 12.10.2021 - Lapsevanemaks olemise lihtsad nipid
Teise koolituse salvestus  10.11.2021 - Kuidas tulla toime tugevate emotsioonidega? 
Kolmanda koolituse salvestus 14.12.2021 - Kasvatusest maailmas, kus miski pole enam kindel
Neljanda koolituse salvestus 11.01.2022 -
 Kasvatus, mida saab teha ainult kodus
Viienda koolituse salvestus 08.02.2022 - Meedia ja koolieelne laps
Kuuenda koolituse salvestus 15.03.2022 - Suhted ehk toimetulek iseenda ja muutustega
Seitsmenda koolituse salvestus 12.04.2022 - Võrdsed võimalused eluks. Poisi ja tüdruku kasvatusest

Kaheksanda koolituse salvestus 10.05.2022 - Seksuaalne areng ja seksuaalkasvatus


eLasteaed Eliis
Keila linna haridusteenuste haldamise süsteem ARNO
Keila Lasteleht
Bill.me
Koroonameetmed lasteaias

KASULIKUD LINGID

Lapsevanematele:

Keila Linnavalitsus

Haridus - ja Teadusministeerium

Eesti Lastevanemate Liit

Koolieelse lasteasutuse seadus 

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutses tervise edendamisele ja päevakavale

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava 

Pedagoogidele:

Haridus, õpetajateleht 

Lastele:

Hea Laps

Lastekas.ee

Delfi Täheke


UA-155.561.421-1