Keila Lasteaiad

Info ja uudised


Keila Lasteaed Miki ootab oma lasteaiaperre õpetajat erivajadustega laste rühma, koormusega 1,0, tööleping koheselt.
CV ja haridust tõendavad dokumendid palume saata aadressile miki@keilalasteaiad.ee . Täpsem info telf. 5052184

****************************
Info Ukraina sõjapõgenike kohta (täieneb jooksvalt)
****************************


eLasteaed Eliis
Keila linna haridusteenuste haldamise süsteem ARNO
Keila Lasteleht
Bill.me
Koroonameetmed lasteaias

KASULIKUD LINGID

Lapsevanematele:

Keila Linnavalitsus

Haridus - ja Teadusministeerium

Eesti Lastevanemate Liit

Koolieelse lasteasutuse seadus 

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutses tervise edendamisele ja päevakavale

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava 

Pedagoogidele:

Haridus, õpetajateleht 

Lastele:

Hea Laps

Lastekas.ee

Delfi Täheke


UA-155.561.421-1