Keila Lasteaiad

Projektid

Õppe- ja kasvatustöö täiendamiseks on Vikerkaare lasteaed liitunud projektidega:

  • LUGEMISPESA 28.jaanuaril 2006.a. See on Eesti Lugemisühingu ja Tallinna Ülikooli ühisprojekt, mille eesmärk on toetada laste lugemisoskuse kujunemist ja samuti toetab projektis osalemine lasteaia muinasjutulist õpikeskkonda.;
  • Tervist Edendavad Lasteaiad TEL, 2007.aasta juunis võeti Vikerkaare lasteaed vastu Tervistedendavate lasteaedade võrgustikku. Projekti eesmärk on õppida hoolitsema oma tervise eest ja propageerida tervislikke eluviise.
  • Kiusamisest vaba lasteaed alates 2012-2013 õa.
  • Rahvusvaheline COMENIUS projekt 2013 - 2015 a.
  • Projekt “Õppetegevuse rikastamine robootikavahenditega õa 2022-2023

UA-155.561.421-1