Keila Lasteaiad

Jälgimisseadmestiku kasutamine

Keila Lasteaed Miki territooriumil aadressil Jaama 10, Keila linn on paigaldatud hoone välisseintele ja siseruumidesse statsionaarsed turvakaamerad.
Turvakaameraid kasutatakse hoone ja inventari kaitseks, asutuse territooriumil viibivate isikute ja vara kaitseks ning võimalike õigusrikkumiste lahendamiseks.
Videovalve salvestisi säilitatakse mitte kauem kui 30 päeva.

Kaamerate kasutamise õiguslik alus on õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM EL 2016/679) artikli 6 lõike 1 punkti f alusel.

Salvestiste vastutav töötleja on Keila Lasteaed Miki.
Kontaktandmed: triin.rattiste@keilalasteaiad.ee
UA-155.561.421-1