Keila Lasteaiad

Tutvustus

Ajalugu

Meie lasteasutuse tegevus sai alguse juba 1946 a. oktoobris, kui kodanik Kiivele kuuluvas eramajas Metsa tn 6 avati lasteasutus 40 lapsele. Asutuse nimi sel ajal oli KEILA LASTEAED HARJUMAAL. Seega oleme Keila vanima lasteaia edasiviijad. Alates 20.novembrist 1948 alustas lasteaed tööd Jaama tn 10 (ka praegune asukoht) ruumides, kus teine korrus oli veel üürnike käes. Lasteaia hoone sai juurdeehituse 1963. aastal, mis võimaldas töötada 5 rühmaga (115 last).

Antud hetkel on asutuse ametlik nimetus: KEILA LASTEAED MIKI (Keila Linnavolikogu määrus nr.21 22.06.1999.a.) Alates 10.06.2019.a. asume uus vastvalminud majas.


Keila Lasteaed Miki juhatajad 

Jrk nr

Nimi

 

1.  

Helena Ranniku

Oktoober 1946-1952

1954 –ni lasteaia juhataja

2.  

Valli Truža

1952-september 1954 (sõim), 1954-st lasteaia juhataja

3.  

Djakina

1954.a septembrist sõime juhataja

4.  

Agnes Arikas

1954-1956

5.  

Maie Vilbaste

1956 –1968 veebruar

6.  

Eili Ristmägi

Veebruar 1968 – juuli 1968

7.  

Asta Tõnison

Juuli 1968 – juuni 1979

8.  

Laili Esing

1979 – 1983

9.  

Mai Vaikla

1983 – august 1985

10.  

Sirje Koit

September 1985 – aprill 1987

11.  

Katrin Lomp

Mai 1987 - august 1987

12.  

Tiina Arrak

September 1987 - märts 1990

13.  

Reeli Simanson

 Märts 1990- veebruar 1996

14.  

Lenne Nõu

Märts 1996-juuli 1998

15.  

Reeli Simanson

August 1998 - 2008

16.  

Lenne Nõu

2008 - 2023

17.Triin Rattiste2023 - 

Keila Lasteaed Miki kroonika
 

UA-155.561.421-1